Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Natalija Simeonovic

Godina rođenja

1974.godine

Fakultet

likovnih umetnosti Beograd

Član udruženja

ULUS-a od 2000.godine

Natalija Simeonovic

 

Rodjena je 1974.god. Diplomirala je na fakultetu umetnosti u Beogradu 1997.godine, gde je i magistrirala 2002.godine. Trenutno je na doktorskim umetnickim studijama na Fakultetu za umetnost i dizajn ( Megatrend univerzitet ) u Beogradu. Izlagala je na 10 samostalnih i vise grupnih izlozbi u zemlji i inostranstvu. Zaposlena kao predavac na Visokoj skoli strukovnih studija Beogradska politehnicka. Clan ULUS-a od 2000.godine.

Natalija Simeonović (1974) diplomirala je i magistrirala slikarstvo na FLU u Beogradu. Do sada je izlagala na devet samostalnih i brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Poslednjih godina umetnica kontinuirano istražuje rečnik novovekovnih enigmatskih simbola i njihovu eksploataciju u savremenim vizuelnim umetnostima. Najnoviji ciklus radova pod nazivom „O-dvojenosti“ nastao je kao rezultat analitičkog proučavanja alhemičarskih amblema u kontekstu ambivalencije muško-ženskog principa i dekonstrukcije prikaza prvobitne harmonije. Strukturalnim dekodiranjem postojećih alhemičarskih grafičkih amblema u seriji novostvorenih slikarskih panoa identičnih dimenzija, umetnica na duhovit način govori o antagonizmima definisanih parova suprotnosti i sjedinjavanju u igri idealnih rodnih pariteta.                                                 

 

  (...)

 

Inicijalna okosnica istraživanja umetnice i izložba pod nazivom „O – Dvojenosti“ očitava koliziju koja nastaje na kvalitativno drugačijim zahtevima u anticipaciji apologetike svakodnevice zasnovane na kreativnoj dinamici para i „pregovaranju“ njegovih rodnih pariteta, u odnosu na nasleđene predstave o tradicionalno zamišljenim i življenim podelama i ulogama...Formalnom dekonstrukcijom kompozicije Sola i Lune iz Mejerovog alhemičarskog dela Atalanta Fugiens i reintegracijom njenih fragmenata u nizove individualnih slikarskih panoa identičnih dimenzija (70 x 185 cm), umetnica replicira poziciju savremenog umetnika kao šamana ili alhemičara zatečenog u aktu proizvođenja niza eksperimentalnih alhemičarskih retorti.

 

                                                              (...)

 

Na izolovanim panoima arbitrira se najpre transcendentalnost zlatnog ili plavog kolorita, u kontrastima podražavanih alhemičarskih parova suprotnosti - Sunca i Meseca, muškog stvaralačkog principa i ženskog plodonosnog otiska i recepijenta. Ovu kolorističku podelu „kontaminiraju“ konstelacije elemenata nebeskih tela, atmosferskih taloga, delovi mehaničkih naprava ili fragmentisani antropološki udovi, serije multipliciranih formi u aktu nekontrolisanih semantičkih izmeštanja i bujanja. Muška i ženska „priroda“ ovde se slikarskim jezikom tek proizvode. One nastaju u polju stalnog trvenja i antagonizama sopstvenih privremenih mandata: senzualnog boje i ne-boje, transcendentalne materije i njenih „ohlađenih“ bojenih rastera, u slikarskom aktu kao mehaničkom repliciranju anonimnog otiska ili oživljavanju auretičnosti iščezlog prisustva. Originalna ikonička predstava antagonizama parova suprotnosti, na seriji novostvorenih kompozicionih panoa Natalije Simeonović rekreiraju igru njihovih neprekidnih uodnošavanja u primere idealnih pariteta kroz sintakse rezova i prekida, estetiku deformacije i skrivalice, međuaktove post barokne drame zasnovane na  promenljivom statusu prirode u kulturi, kroz sinkretizam romantičarskih predstava o idili kao kontrapunktu porodične drame i zločina iz strasti. 

 

 

                                              Jelena Krivokapić, istoričar umetnosti (iz predgovora kataloga)

Otvorena izlozba  O-DVOJENOST - Natalije Simeonovic, Prodajna galerija Beograd, Kosancicev venac

14.02.2011.god.

Stipendije / pohvale

 

- 2000. god. Dobitnica stipendije italijanske vlade za specijalizaciju pri Akademiji lepih 

                   umetnosti, Firenca, Italija

- 2003.god. Specijalna pohvala 21. Oktobarskog salona, Galerija za kulturu, Kovin

Samostalne izlozbe:

 

- 2010.god. O-odvojenosti, Prodajna galerija Beograd, Beograd

- 2007.god. Put Sahare, Muzej Africke umetnosti, Afro festival dikumentarne fotografije

                      Acacus - deset godina posle, Galerija El Said, Tripoli, Libija

- 2006.god. Izlozba slika, Moderna galerija Narodnog muzeja, Kragujevac

- 2004.god. Izlozba slika, likovni salon Doma kulture, Cacak

- 2003.god. Niz maticu, Galerija centra za kulturu, Kovin

- 2002.god. Niz maticu galerija Fakulteta likovnih umetnosti Beograd

- 1999.god. Izlozba crteza, Galerija SKC-a, Kragujevac

- 1998.god. Izlozba slika, Galerija SKC-a, Kragujevac

- 1998.god. Izlozba slika, Galerija " Stari grad", Kotor

- 1997.god. Putovanja, Galerija Art House, Tripoli, Libija

 

Kolekcije

 

Kolekcija Ministarstva kulture Republike Srbije( 1998 )

Kolekcija Egipatske ambasade u Beogradu.

Privatne kolekcije u zemlji i inostranstvu ( Svedska, Norveska, Nemacka, Japan, SAD, Hrvatska, Egipat, Libija).

Natalija Simeonovic

 

E-mail: nsimeon_2000@yahoo.com