Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

FUD - Fakultet umetnost i dizajna - Dzon Nezbit, Bgd

Fakultet za umetnost i dizajn (FUD), Univerziteta „Džon Nezbit” je visokoobrazovna institucija posvećena edukaciji kreativnih ličnosti.

FUD realizuje studije koje pružaju znanja i praktične veštine neophodne za realizaciju savremenih profesionalnih i kreativnih rešenja iz oblasti Primenjenih umetnosti i dizajna, koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope. Moderno zasnovani nastavno-obrazovni i kreativno-praktični programi, koji se realizuju kroz multidisciplinarni pristup i izbalansiran spoj teorije i prakse, garancija su obrazovanja profesionalnih primenjenih umetnika i dizajnera, osposobljenih za individualni i timski profesionalni rad. Zahvaljujući savremeno koncipiranim programima, studenti Fakulteta za umetnost i dizajn stiču neophodna praktična i teorijska znanja, čime se osposobljavaju za uključivanje u profesionalni rad neposredno nakon diplomiranja.

FUD program je akreditovan na nivou osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija i sastavni je deo sistema visokog obrazovanja Republike Srbije.

 

 

Osnovne akademske studije - Primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine - osam semestara (obim studija: 240 ESPB).

 

Na Fakultetu za umetnost i dizajn akreditovani su sledeći moduli:

 

Modul 1 – Grafički dizajn

Modul 2 – Industrijski dizajn

Modul 3 – Dizajn enterijera

Modul 4 – Modni dizajn

Modul 5 – Scenografija

 

Sticanjem diplome dobija se zvanje – diplomirani primenjeni umetnik (za modul 1 do 5) – Dipl prim. umet.

 

Pravo upisa na FUD imaju svi kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, koji su položili prijemni ispit i na rang listi se prema ukupnom broju poena kvalifikovali među prvih 60 kandidata.
Kandidati koji nemaju završenu srednju školu imaju pravo polaganja prijemnog ispita uz položen diferencijalni ispit. Diferencijalni ispit se polaže iz srpskog jezika i književnosti i istorije.

Sve visokoškolske institucije Univerziteta „Džon Nezbit“ (Megatrend univerziteta) priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

 

Za upis na master akademske studije Primenjenih umetnosti mogu da se prijave kandidati koji imaju završene osnovne studije, u četvorogodišnjem trajanju, sa 240 ESPB bodova na istom ili srodnom fakultetu sa prosečnom ocenom 8 i više.

Studijski program je dvosemestralni teorijsko-stručni nastavak osnovnih akademskih studija na istoimenom fakultetu, usmeren ka sticanju neophodnog obrazovanja za dublje i temeljnije razumevanje postulata  i savremenih standarda u oblasti dizajna i umetnosti, kao i kreativnih pojava i njihovo menjanje kroz kreativnost, a u skladu sa diktiranjem savremenih tehnoloških ili vizuelnih potraživanja tržišta.

Akademski naziv: Master primenjeni umetnik.

Obim studija: 60 ESPB.

 

Doktorske studije Primenjene umetnosti i dizajna su studijski akademski programi koji pripadaji obrazovno  umetničkom polju studija i sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Doktorske studije traju 3 godine, odnosno 6 semestara, odnosno ukupno 180 ESPB bodova.

Uslovi za upis na studijski program su:

- završene akademske diplomske studije u polju umetnosti (300 ESPB) ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju programa i zvanja;

- opšta prosečna ocena ostvarena na diplomskim studijama, ne manja od 8,5 (osam i po);

- ocene ne manje od 9 (devet) na diplomskom/završnom ispitu.

 

FUD— DŽON NEZBIT

 

 

Moduli:

 

Grafički dizajn

 

Na studijama Grafičkog dizajna studenti imaju priliku da naučite sve, od tradicionalnih vidova dizajna: Grafika knjige, Ilustracija, Ambalaža i Plakat, pa sve do najaktuelnijih: Web Dizajna, Animacije, Animiranog dizajna (Motion Design) i videa kombinovanog sa animacijom, koji predstavljaju sadašnjost i budućnost dizajna. Osvajanje različitih oblika znanja  kao što su: crtanje, slikanje, fotografisanje, animiranje, montiranje videa, kreiranje Web sajtova  i ostale veštine su najvažnije karakteristike ovog akademskog programa.

 

Industrijski dizajn

 

Na modulu za industrijski dizajn, studenti tokom četiri godine aktivno rade na usvajanju novih znanja i tehnika rada na dizajnu proizvoda. Program je prilagođen savremenim načinima edukacije i u potpunosti prati kako edukativne tako i produkcione standarde. Modul raspolaže adekvatnim softerima poslednje generacije i odlično opremljenom radionicom, gde studenti u potpunosti mogu iskusiti proces nastajanja  proizvoda od ideje do finalne realizacije.

 

Dizajn enterijera

 

Na modulu dizajn enterijera se obrazuju kreativni stručnjaci u oblastima primenjenog dizajna, arhitekture, pejzažne arhitekture kao i izgradnje i opremanja unutrašnjeg prostora i dizajna nameštaja. Ovaj modul je koncipiran sa težištem na proučavanju objekata i prostora koji čine životnu sredinu, omogučavajući studentima da kroz teoriju i praktičan rad steknu adekvatna iskustva u realizaciji projekata. Arhitektura objekata i arhitektura unutrašnjeg prostora, kao neodvojive prostorne discipline prevazilaze jednostavno i jednostrano projektovanje životnog okruženja. Savremena praksa u dizajnu enterijera obuhvata širok spektar veština i disciplina koji su deo programa fakulteta.

 

Modni dizajn

 

Modul modni dizajn pruža visoko kvalitetna znanja u oblasti savremenog tekstila i odevanja, usklađena sa modernim pravcima razvoja ove globalne industrije. Spoj opšte i likovne kulture, tehničko tehnoloških znanja kao i poznavanje menadžmenta iz ove oblasti,vodilja su programa koji čini sadržaj ovih kompleksnih studija. Kroz razvoj kreativnosti studenti se osposobljavaju za individualni i timski rad u oblasti modnog dizajna.

 

Scenografija

 

Cilj nastave na modulu Scenografije je obučavanje studenata za budući rad na izradi scenografije za pozorište, film ili televiziju. Praktičan rad, putem vežbi podrazumeva: izradu projekata; prezentacija; elaborata; poznavanje materijala i njihova primena u izradi scenografije; fenomeni boje u scenografiji; raspored svetla i dr. Studentima su omogućene posete i prisustvovanje  neposrednoj realizaciji značajnijih projekata u praksi kroz rad u: ateljeima, radionicama, na probama, na generalnim probama, u filmskim ateljeima, putem rada na izgradnji objekata kako u eksterijeru, tako i u enterijeru,posete specijalizovanim radionicama, studijima značajnih scenografa i sl.

 

 

FUD— DŽON NEZBIT

 

 

KONTAKT

Tel./Fax:

+ 381 11 26 01 869

+ 381 11 26 03 461

 

FUD— DŽON NEZBIT

 

www.fud.nezbit.edu.rs

 

e-mail:

infofud@nezbit.edu.rs

 

 

FUD— DŽON NEZBIT

 

 

+381 (11) 138396; +381 (11) 147673

 

infofud@nezbit.edu.rs

 

Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd