Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Gabriela Vasic - Blok Gallery, Novi Bgd, juni 2017.

Fakultet

Likovnih umetnosti u Bgd

Član udruženja

ULUS-a, ANKSS, Kolektiv Udruzenja iz Sapca

GABRIELA VASIĆ, 1970.

 

Obrazovanje:

 

1994. diplomirala na odseku slikarstvo, Univerzitet umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, 1998. magistriralana istom fakultetu.

1999/2000 Studije kulture i roda, Alternativna akademska obrazovna mreža, Beograd

2013/2014 Ženske studije, 4. modula, sertifikat, završni rad, Fakultet političkih nauka

Od 1997. Pohađa mnoge programe neformalne edukacije u domenu fizičkog teatra, pisanja projekata, lokalnih politika, društvenog preduzetništva i dr.

 

Aktivnosti:

 

Deluje u prostoru nezavisne kulturne scene, kao vizuelna umetnica (od 1992.), neformalni edukator dece i mladih - omladinska radnica (od 1993.), nezavisni kustos (od 1996.) i savetnik mladim umetnicima i preduzetnicima u kulturi (od 2010.). 1996. Osniva nezavisnu umetničku školu „Linija“. 2006., osnova Udruženje građana KOD i u saradnji sa kulturnim institucijama, realizujeprogrameprofesionalne podrške mladim umetnicima, koji su podržani od strane državnih institucija, od kojih su najznačajniji višegodišnji projekti "Umetnički trening" i "Kreativan dizajn".Od 2007. kao nezavisni kustos, i saradnik lokalnih centara za kulturu i Galerije ALT, čiji je osnivač, realizuje galerijske programe vizuelne umetnosti i dizjna, uključujući i inkluzivne programe u kojima učestvuju marginalne grupe.

Autorka je 18 samostalnih izložbi,1 knjige intervjua sa vizuelnim umetnicima („Status“), 7 vizuelnih performansa, 7 video radova, učestvovala na preko 70 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, njeni umetnički radovi su deo nekoliko umetničkih kolekcija u zemlji i inostranstvu, dobitnica nekoliko umetničkih nagrada i stipendija za uspeh na studijama.

Članica ULUS-a, Kolektiv udruženja iz Šapca,ANKSS, direktor KOD udrženja iz Beograda, u statusu samostalog likovnog umetnika od 1993.

 

Umetnička praksa:

 

AUTORKA likovne i društvene kritike, bavi se savremenom-post konceptualnom vizuelnom umetnošću; koristi različite medije: slikarstvo, fotografiju, vizuelne performanse, instalacije u prostoru, audio - video, grafički dizajn, tekst, društvene mreže, terapijske tehnike. Umetnički projekti Gabriele Vasić su društveno generisani i bave se različitim aspektima kolektiviteta i društvenim i političkim implikacijam tranzicionog društva. Kroz svoje umetničko delovanje Gabriela Vasić nastoji da pokrene pitanja društvene i individualne odgovornosti i podstakne razvoj zdravih društvenih odnosa, baziranih na participaciji i solidarnosti. Njeni umetnički projekti su obeleženi aktivnim učešćem publike i relacionom estetikom. U svom dosadašnjem umetničkom radu, bavila se pitanjima umetničkog sistema i umetničke produkcije, kulturnim politikama, odnosima između medija i individualiteta, alternativnim ekonomskim mrežama, kolektivnim imaginarijem, pozicijom mladih i antiautorstvom. Umetnički projekti Gabriele Vasić su svojevrsna društvena i medijska kritika kojom se dekonstruišu kulturne i rodne reprezentacije i prostori subjektiviteta u odnosu na tehnologiju i medijsko okruženje, a inspiraciju za svoje projekte nalazi u odnosima pojedinca i sistema, postindustrijskom ambijentu, medijima, modelima uspešnosti javnom prostoru i radu sa ljudima. Svoje aktuelno delovanje označila je kao socijalno energestku skulpturu koja je svojevrsna individualna terapijska praksaartmasažom, proistekla iz autorkinog dugogodišnjeg hobija i interesovanja za telo i dobrobit ljudi. Art masažu je pretvorila u profesiju od koje živi,a na poslednjem Mikser festivalu, u vizuelnu umetnost je uvela terapijski rad na ljudima u javnom prostoru.

 

SHOW GOES ON - RIJALITIZAM *

*(rijalitizam - rijaliti + elitizam mase, termin autorke)

Teza: Mediji masovnih komunikacija konstruišu identitetske matrice ponašanja u javnom prostoru.

 

Kako jeindividualnost postala performativna, javnost je postala scenična. Ove okolnosti nove društvenosti, omogućene su uplivom medijske kulture u privatnost i svakodnevni život. Osim magazina, filmova, televizije, danas tu su i tabloidi, rijaliti i društvene mreže. Na društvenoj sceni u javnom prostoru, prisutna je reprodukcija medijskih matrica uspešnosti kao oblik kulturnih i bihejvioralnih modela ponašanja,  koju nekritički prihvata i oponaša dobar deo "mainstream" populacije. Ovo je rezultat sveopšte estradizacije svakodnevnog.

 

Performativnost svakodnevnog 

 

Projekat "Show goes on - Rijalitizam", bavi se fenomenom estradizacije svakodnevog, koja nivo privatnosti dovodi u ravan sa spektaklom, a fizički izgled i peresonalni imidž kolektivizuju u duhu "uspešnosti" i show biznisa koji se plasira putem popularnih medijskih programa. Protagonisti "Rijalitizma" su tzv. VIP Manekeni - muškarci, žene, deca, koji su svesno ili nesvesno komercijalizovali svoje telo i podredili ga medijskim predstavama i  neolibaralnim reprezentacijama uspešnosti.

Neoliberalno telo je performativno telo. To je telo koje je integrisalo u svoj nastup logiku želje, stejdža, marketinga. Željeno telo je uspešno telo. Privatnost je pervertovana u telo za javnost, telo za druge, za publiku. Egzibicionizam više nije izopačenost, on je norma. Tehnološki generisana erotska imaginacija je standard. Kozmetika, silikoni, botox, "stage style", jet set mimikrija! Simulacija statusa uspešnosti je poželjan identitet. Moć je privlačna! Kultura zabave je aktuelan model za identifikaciju savremenih medijskih potoršača. Sceničnost u individualno performativnom ponašanju žena i muškaraca, glad za publikom, zavisnost od online afirmacije koja se ogleda u broju LIKE-ova, statusa, objavljenih fotosa … samo je jedan od vidova nove društvenosti (otuđenost, neurotičnost, rascep stvarne socijalne pozicije i željene pozicije moći, OCD...).

U vremenu u kojem biti slavan je izjednačeno sa biti uspešan, a popularan, tj. medijski prisutan sa finansijski moćan, kada biti VIP (u rijalitiju ili u drugim medijima) je nužnost za opstanak u showbiznisu, shvatamo da su društveni mediji i digitalne tehnologije, uz "zastareli" TV, okolnosti koji utiču na ličnu reprezentaciju i ponašanje pojedinica u javnosti, van realnog "stejdža". "Ako nisi deo estrade, ne postojiš", to je poruka koju nam danas na nekoliko TV stanica sa nacionalnom frekvencijom šalju televizijski i štampani mediji, urušavajući pri tome bilo kakvu drugu vrednost i TV produkciju koje bi bile konkurencija ovim programima.

Portretisani likoviu ovom projektu Gabriele Vasić nastaju u interval od oko 10 godina tranzicione Srbije, slučajno u mimohodu ili nakon uspostavljanja komunikacije sa  "VIP" karakterom koji se reprezentujeu javnom prostoru. Sve figure su zapravo performativni karakteri u rascepu, preuzete uloge i poze iz medijskih matrica poznatih/javnih ličnosti, koje se odigravaju na sceni ulice i javnog prostora, bez obzira da li je poza nameštena ili je već postala deo ličnosti. Rascep nastaje kada se usvajanjem spoljnih, performativnih karakteristika ponašanja uspešnih, osoba nastoji da svoj život učini značajnim a sebe važnom, dok njena socijalna i ekonomska realnost to ne prate i ne podržavaju. Oni su i dalje anonimni. Oponašanje slavnih ili poznatih, ne donosi novac i slavu, osim ako niste slavankomičar, npr. Srđan Jovanović... U tom smislu, VIP manekeni su komični likovi na sceni javnog prostora. Danas mnogi nisu imuni na ovakvu "strategiju uspeha", a ona je samo dokaz da su mediji masovne potrošnje uspeli da nas ubede da dobra slika prodaje sve, od imidža, do identiteta. Koncepti, ideologija I estetika vođeni logikom elita, reprodukuju kapital, oblikujući svakog u formu potrošača usluga ili proizvoda koje stvaraju elite. I dok ovaj  “Show goes on”, u nastavcima na raznim adresama teče, pitam se, da li će privremeni izlazak iz anonimnosti, izmeštanjem u prostor galerije ili na društvene mreže, biti dovoljan da ublaži teskobu anksioznosti koju nosi anonimnost običnih ljudi, portretisanih na fotografijama?

Ključne reči: mediji, konzumerizam, estrada, rijaliti, performativnost, neoliberalizam, nova društvenost, publika, kultura zabave, uspeh, show biznis

 

Gabriela Vasić

Otvorena izlozba - SHOW GOES ON - RIJALITIZAM - Gabriele Vasic - Blok Gallery, N.Bgd

 

16.06 - 27.06.2017.god.

Blok Gallery
Jurija Gagarina 221,

tel/fax  +381 11 61 51 675 

blokgallery@novibeograd.rs

Radnim danima i subotom:  11-13h  /  17-21h

 

Nedeljom galerija ne radi.