Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Stevan Kitic - Prodajna galerija Beograd, juli 2017.

Godina rođenja

1980. u Nisu

Fakultet

Likovnih umetnosti na Cetinju

Stevan Kitić je rođen 1980. u Nišu. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2003. godine u klasi profesora Branislava Sekulića. Magistrirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. godine u klasi profesora Čedomira Vasića. Doktorant je na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu pod mentorstvom profesora Sava Pekovića. Radi kao docent na Departmanu za likovne umetnosti, Fakulteta umetnosti u Nišu.

Stevan Kitić
POETIKA GOMILE

Poetika gomile je prostorna instalacija skulptura koje su deo otvorenog stvaralačkog procesa. Njihova izrada i broj, kao i način postavke, variraju u zavisnosti od ambijenta u kome su izložene. Skulpture formiraju prostor u koji posmatrači mogu da uđu, da se u njemu kreću, borave. Time se menja njihovo značenje – od objekata za gledanje u prostor za doživljavanje. Predmet ovog rada je fenomen gomile i sugerisanje njegovog doživljaja metodom multiplikacije.
Korišćenjem drveta kao materijala i gustim rasporedom objekata dolazi se do kvantitativnog i vizuelnog izjednačavanja gomile sa šumom. Sličnost balvana i kore drveta sa ljudskom nogom u pantalonama upućuje na sličnost čitave prirodne tvorevine, a upotreba iste vrste drveta na jednoidejni psihološki karakter gomile.
Ovaj rad se percipira ne samo vizuelno, već i celim telom. Činjenica da su ove jednostavne figure multiplicirane u velikom broju dramatično intenzivira njihovo prisustvo i uticaj. Posađene u prostoru, kao drveće koje izgleda kao da je, možda, izraslo tu, one dobijaju priliku da daju sopstveni iskaz.

 

 

 

 

Stevan Kitić u Prodajnoj galeriji „Beograd“ predstavlja svoj doktorski umetnički projekat, prostornu instalaciju skulptura pod nazivom „Poetika gomile“. Formati skulptorskih objekata u drvetu su 100x20x40cm, njihova izrada i broj, kao i način potstavke prilagođeni su ambijentu u kome su izloženi. Autor koristeći drvo kao materijal i gustim rasporedom skulptura postiže kvantitativno i vizuelno izjednačavanje gomile sa šumom.

Predmet ovog istraživanja je prema rečima Stevana Kitića ,,fenomen nebrojivosti, gomile i sugerisanje njegovog doživljaja na likovno-vizuelni način metodom multiplikacije. Skulpture formiraju prostor u koji posmatrači mogu da uđu, da se u njemu kreću, borave. Time se menja njihovo značenje – od objekta za gledanje u prostor za doživljavanje.“

 

Prodajna galerija Beograd

Otvorena izlozba - POETIKA GOMILE - Stevana Kitica - Prodajna galerija Beograd

 

27.07 - 18.08.2017.godine

Nagrade i stipendije

 

2011. Stipendija Kultur Kontakta, Austrija
2004. Student generacije Univerziteta Crne Gore iz oblasti umjetnosti
2003. Godišnja nagrada za slikarstvo Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju
2003. Stipendija Kraljevskog Doma Karađorđević
2002. Nagrada Univerziteta Crne Gore za uspeh na studijama završne godine
2001. Godišnja nagrada za crtež Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju

Samostalne izložbe

 

2015. Penzos gerila, Galerija savremene umetnosti, Narodni muzej, Požarevac
2015. Izložba crteža, sa Jadrankom Mišić Pejović i Jelenom Kitić, Galerija moderne umetnosti, Narodni muzej, Smederevska Palanka
2014. Penzos gerila, Salon 77, GSLU, Niš
2014. Crteži, sa Jelenom Kitić, Galerija Art 55, Niš
2013. Čovečišta, Galerija Centra za kulturu Gradac, Raška
2012. Čovečišta, Galerija SULUJ, Beograd
2011. Penzos ciklus, Galerija Alt, Beograd
2011. Reči i ratovi, Galerija Kulturnog centra, Čačak
2010. Slike-crteži, Galerija Narodnog muzeja, Požarevac
2010. Glave, Galerija Narodnog muzeja, Vranje
2009. Jelena Kitić: Ogled / Stevan Kitić: Demonografija, Galerija Čedomir Krstić, Pirot
2008. Slikanje kao poništavanje – magistarska izložba, Galerija FLU, Beograd
2006. Body People, Auschlößl, Grac, Austrija
2006. Demonografija, Salon 77, Galerija savremene likovne umetnosti, Niš
2005. Die Ungesegneten, Studiogalerie im Stadthaus, Klagenfurt, Austrija
2005. Head-Lines, Dom kulture Studentski grad, Beograd
2004. Izložba malih radova Biljane Janković i Stevana Kitića, Galerija Klub akademija, Niš
2003. Neoblagodaćeni, Umjetnički paviljon Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, Podgorica
2003. Diplomska izložba, Srpsko poslanstvo, Cetinje

 

Radionice i rezidencijalni boravci

 

2015. Prepoznavanja 3, Sićevo
2011. Salzburg International Summer Academy, Pieter Friedl’s Class, Salcburg, Austrija
2010. Zervas Art Festival, Patra, Grčka
2006. Rezidencijalni boravak u Europahaus, Klagenfurt, Austrija
2005. Salzburg International Summer Academy – The Zhou Brothers’ Class, Salcburg, Austrija
2001. Strip-radionica Pascal Rabbate-a, Cetinje

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD

Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija

Kontakt: Slavica Obradinović

Tel: + 381 11 30 33 923

e-mail: office@galerijabeograd.org

www.galerijabeograd.org