Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Tradicionalno moderno 2 - Galerija SKC, Bgd, nov.2017.

ТРАДИЦИОНАЛНО МОДЕРНО

 

изложба у организацији Сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а

(Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије)

 

 

ТРАДИЦИОНАЛНО МОДЕРНО обухвата репрезентативна остварења чланова Сликарско-графичке секције и чланова других секција УЛУПУДС-а који су узели учешће у истој, у разнородним и разноврсним, како стилским опредељењима и мотивима, тако и сликарским техникама од - цртежа, уља на платну, мозаика до класичне и дигиталне графике, илустрације, калиграфије, комбиноване технике...

 

ТРАДИЦИОНАЛНО МОДЕРНО,  наставља свој уцртани пут заснован на концепцији широког приступа уметничком стваралаштву, која на јединствен начин представља уметничка остварења како чланова Сликарско-графичке секције тако и чланова других секција УЛУПУДС-а у протекле две године и омогућава да се сагледа индивидуални ликовни израз и сензибилитет сваког од аутора, обједињен у једном простору.

 

Традиционално и модерно у ликовној уметности, теорији и критици које је следе и усмеравају су, може се рећи, y својеврсном сукобу још од краја XIX и почетка XX века, па скоро кроз цео прошли век, све до појаве постмодерне, када се покренуло преиспитивање појма модерног и када отпочиње „крај изама“ и дефинитивно постаје евидентно да поимање доминантног уметничког правца губи на значају. Та тенденција доводи до тога да прве две деценије XXI века, у новом социјалном окружењу са једне и незаустављиве нове технолошке револуције са друге стране, дакле са динамичним променама у средини свакодневних превирања, уметнички манифести са идеолошким порукама које мењају свет, одлазе у други план и препуштају првенство прагматичном погледу на окружење где материјално доминира. Као последица, на пољу уметности постепено се растаче догма о преовлађујућем уметничком стилу и детерминише једно ново истраживање путева уметничког израза – редефиниције креативног.

 

Наступа један интерегнум (interregnum) где је све у игри, од разних стилова и приступа уметничком делу, од традиционалног до модерног у међусобној интеракцији од икона до поп арта. Коегзистенција стилова, приступа, опредељења и мотива је једино правило које опстаје, што ова изложба и показује, а уметност то и јесте, један индивидуални доживљај, истраживање и преиспитивање без ограничења, где једини параметaр, креативност израза појединца, поставља границе.

 

Предраг Стојановић, диу

Otvorena izlozba - slikarsko graficke sekcije ULUPUDS-a - TRADICIONALNO MODERNO 2 - Galerija SKC, Beograd

 

06.11 - 21.11.2017.godine

ULUPUDS

 

Terazije 26/ II