Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Sanja Sremac - Kuca Djure Jaksica, Bgd, dec.2017.

Godina rođenja

1969.godine u Beogradu

Živi i radi

U Beogradu

Fakultet

Primenjenih umetnosti u Bgd

Član udruženja

ULUS-a i ULUPUDS-a

 Sanja Sremac             

 

Rodjena 1969. godine u Beogradu. Završila srednju dizajnersku školu. Diplomirala na FPUD-u na odseku keramika i staklo. Samostalni umetnik, član ULUS-a i ULUPUDS-a.

Samostalno izlagala više puta.

Vodi radionicu keramike ,,Glinardina`` za decu i odrasle.

 

Pored keramike bavi se dizajnom, vajarstvom i fotografijom. Živi i radi u Beogradu.

Zlatni tragovi u blatu

 

Pri pomenu keramike, poneko još uvek na prvom mestu pomišlja na posude. I Sanja izrađuje posude, ali im neminovnošću autorske energije utkiva poseban, veoma ličan i ambivalentan karakter. Uvek su poželjno ljupke, naglašenog a sofisticiranog kolorita. Istovremeno su i opore u konstelaciji sa oblicima pratećeg akcesorijuma, namah asocirajući na živa bića – vrcava, lukava i simpatična – osobine, kakve krase i Sanjin autentični, blistavi duh. A on ponajviše udahnjuje život njenim skulptoralnim tvorevinama, čija se likovna semantika zasniva na jukstapoziciji neodoljive sprege oblikovnosti i bogatog smisla, uvek duhovitih naslovljavanja. Ubrzo postaje jasno da Sanjin duh funkcioniše na bazi crnog humora, koji svojim bizarnim uvrtajima skriva osetljivost i ranjivost, ali i suštinsko razumevanje ljudskih slabosti.

Vešte Sanjine ruke i perfektuirano vladanje «kaljavom» tehnologijom, nadmoćno se poigravaju materijalom, ostavljajući mu dah lažne grubosti, pojačavajući taj efekat - koji kod Sanje proizlazi iz kulturne simbioze gotika i panka - interpolacijom drugih materijala, kakvi su metal i drvo, čak i ready-made elementi, koje ne biste očekivali – feder žice i kašike kao nakit za vaze, konjske lobanje kao postolja za posude, ili jagnjeće kao baze stubova, cediljke za čaj, perje ptičijih krila u funkciji ukrasa na poklopcima, kao neskrivena aluzija na šešire. Pitate se, da li je to magijski arsenal uključen u priču radi odbrane od mogućeg zlog i urokljivog pogleda, ili sarkastična opomena našoj gordosti u duhu vanitas vanitatum? No, i uz te Sanjine «stranputice» snažnog simboličnog značenja, pažljivom oku ne mogu pobeći svrsishodno bogatstvo fakture, koje pravi široku amplitudu od rustične grubosti, ka sočnoj površini nalik somotu, do onih ukrasnih pasaža, koji se cakle poput stakla. Nikako ne izostavljamo finoću izvajanih linija i mekih, senzualnih obrisa obličja.

Poetika prividne kontroverze u likovnim umetnostima nije usamljena, ali je Sanjina osobena, baš zato što iskreno i neposredno utkiva brzu misao veoma ličnog porekla. Otud njeno delo zrači prepoznatljivim i nezamenljivim autoportretskim tonovima.

Ova izložba se dešava na vremenskoj tački koja označava 25 godina umetničkog stvaranja, što Sanja nije želela da direktno istakne. Umesto toga, uputila nas je da ovako značajan biografski podatak očitavamo u aluzivnom pojmu «Trag», u nazivu izložbe. Njegova simbolika nedvosmisleno upućuje na punu svest autorke o proteklim decenijama neprekidnog i veoma plodnog delanja, kojim je temeljno utkivala znakove svog prepoznatljivog likovno-semantičkog promišljanja, kao i zavidnog zanatsko-tehnološkog znanja – znakove koje očitavamo u svim do sada izvedenim predmetima od «blatnjavog zlata» - ovim naočitim terminom apostrofiramo jednu od Sanjinih uobičajenih dosetki, kakve neprekidno utkiva u smisao svojih keramovratolomija. Upućujući neku vrstu retrospektivnog pogleda ka počecima – diplomirala je na posudnoj keramici - odlučila je da u celini predstavi upravo posudni opus, za razliku od doskorašnjih izložbi humorno bravuroznih, keramoskulptoralnih objekata, među kojima su se posude «provlačile», koristeći isti stil bizarnih dodataka. Većinski potpuno nov, uz nekolicinu artefakata iz prethodnih ciklusa, čitav izložbeni izbor je stilski i značenjski celishodan, i prevashodno je ishod Sanjine namere da podseti, osvetljavajući ključne tragove pređenog puta: interes za etno posude, za rustikalnost, za kombinacije materijala, čiji spoj, po njenom običaju, često klizi ka nekoj vrsti uvrnutog humora. 

 

Vesna Todorović, istoričar umetnosti-likovni kritičar

 

 

 

Reč za otvaranje izložbe posudne keramike Sanje Sremac

TRAG

Kuća Đure Jakšića, 16. decembar 2017.

 

Pozdravljajući vas prisutne prijatelje, moram da istaknem da mi je bilo veliko uživanje da se nakon godina redovnog praćenja Sanjinog umetničkog rada ovako neposredno i usmereno njime pozabavim. A ona je za ovu priliku odlučila da se vrati korenima svog edukacijskog treninga, te da nakon svojih keramoskulptura na temu ljubazne poruge humanim slabostima i ranjivostima predstavi jednu, na njen način uozbiljenu kolekciju posuda - koliko je ona uopšte u stanju da stisne vražićka u sebi, ne odolevajući izazovu začikavanja. A kako, na kojoj tački, čime – to otkrijte sami, ne želim da vam unapred prepričam ceo film i pokvarim vaše uživanje u potrazi. Uvek imajte u vidu, da kada je Sanja u pitanju, avantura je unapred zagarantovana.

Dozvolite mi još jedno malo a bitno usmeravanje vaše pažnje na poseban značenjski sloj unutar ovih dela, nedvosmisleno esencijalan za predstavljeni opus, sloj, kojim, figurativno rečeno, Sanja kao da diskretno parafrazira svima poznati slučaj ostavljanja mrvica u bajci o Ivici i Marici. Ako se usredsredite, primetićete da svaki ovde prisutni rad beleži prisustvo specijalno osmišljenih mrvica, kojima Sanja ucrtava krucijalnu, markantnu putanju svog ukupnog stvaralaštva. U tom kontekstu se nudi zaključak, da je Sanja ovom izložbom osvestila i prikazala najvažnije markere svoje putanje i naglasila svaku pojedinačnu mrvicu, neosporno biserne vrednosti, utkivajući je kao jasno čitljivu oznaku svih stečenih, zanatskih, istorijskih i estetskih znanja, svih unutrašnjih spoznaja, živih iskustava i snažnih inspiracija na putevima, puteljcima i stranputicama svog umetničkog činodejstvija. Njen put, pre svega, očitavamo kao respektabilan po dostignućima, uz jasne tragove truda da se takav kontinuitet održi. Na to podsećaju svi ovde, od početka pomenuti elementi, a koji Sanju jasno izdvajaju kao izražajnog, autentičnog stvaraoca i visoko je pozicioniraju u našoj sredini, prebogatoj darovitim i originalnim umetnicima keramike.

 

Vesna Todorović, istoričar umetnosti

U Beogradu, decembra 2017.

Otvorena izlozba - TRAG - Sanje Sremac - Kuca Djure Jaksica, Beograd

 

16.12 - 26.12.2017.god.

Dobitnik mnogih priznanja kao i godišnjih nagrada ULUPUDS-a za stvaralaštvo:

1998, 2000, 2002, 2011. i 2014. god.

Izlaže od 1992. godine, preko sto sedamdest žiriranih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovala na brojnim kolonijama, festivalima i radionicama. Radovi joj se nalaze u privatnim zbirkama, mnogobrojnim galerijama i ustanovama kulture.

Samostalno izlagala više puta.

Sanja Sremac

 

Despota Stefana br. 18  Beograd, Srbija

 

 e-mail: ceramicartsanja@gmail.com