Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Momir Knezevic - Galerija SULUJ, Bgd, okt.2018

Godina rođenja

19. 08. 1949. godine u Petrovićima Crna Gora

Član udruženja

Likovnih umjetnika Crne Gore i Srbije.

Momir Knežević 

 

Rođen je 19. 08. 1949. godine u Petrovićima Crna Gora.

Učio je zidno slikarstvo kod slikara Nauma Andrića.

Diplomirao je 1981. godine na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću.

1982/83.godine studirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu.

Diplomirao je 1986. godine na  Akademiji umetnosti u Prištini.

1986/87. godine radio je kao asistent-saradnik vajarskog ateljea                          

kod Stevana Luketića u Zagrebu

1988/89. godine radio je kao asistent-saradnik slikarakog ateljea

kod Eda Murtića u Zagrebu.

1988/89. godine proveo je na Akademiji “San Fernando” u Madridu

kao stipendista Španske vlade za slikarstvo.

 

Član je udruženja likovnih umjetnika Crne Gore i Srbije.

Visoko, više, kroz beline

Momir Knežević slike – ulja na platnu

2017/2018

 

 

Samostalna izložba slika Momira Kneževića, koja nosi broj u nizu od preko sedamdeset, retkost je u našem kulturnom okruženju, čak i kod autora koji su nestali sa zivotne scene kao miljenici publike, struke i vlasti... Paradoksalno je da Knežević nikada nije bio ni blizu takvog statusa, bez obzira na mladost provedenu u strasnom učenju i manastirskoj praksi, potom  na usavršavanju u ex Jugoslaviji kod velikih majstora visoke moderne, inostranstvu (uz stipendije) u Srednjoj Evropi i Španiji, a potom i pedagoški rad na univerzitetima regiona. Kao da ga je celokupna karijera, koja još uvek dobija jake zamahe, po svojoj suštini kontroverzna, vodila kroz meandre umesto vertikalno ka slavi i samobrendiranju, objektivno vrhunske umetničke pojave kao što je njegova. Umetnikovo slikarsko delo se lagano, gotovo nevidljivim pomacima približava osvajanju nekog meta realnog sveta, koji više i nije senzualno niti apstraktno reflektovana datost predela rodnih Petrovića. Sreto Bošnjak je pisao da Momir slika „poput prirode“ odnosno u dosluhu sa silama kreacije koje formiraju kamenjar, „crvene stene“, atmosferu, duboko zelenilo submediteranskog podneblja, hvatajući, pre svega, ritam sazvučja svih njih, strukturijajući poteze četkom u skladu sa sopstvenim damarima percepcije...

Pred nama je recentni opus u čijem je središtu reinkarnacija sudbinske povezanosti sa rodnim predelom, konsekventno izražena kroz fine varijacije bele ili najtananije ne boje, sa najvećim dijapazonom nijansiranosti i moći apsorbcije svetlosti. U Kneževićevom novom slikarstvu nostalgija za zavičajnim predelom ravna je nespoznajnoj, duhovnoj vezi smrtnika sa Bogom, koji nije predstava ljubavi već ona sama – apsolutna i čista poput beline... Ciklus slika koji je pred nama stoga ne bi trebalo shvatiti ni kao inspiraciju prirodom ni kao promenu prizme kroz koju se ona evocira ili rekonstruiše bojom, ritmom, kompozicijom. Priroda je ovde široka kosmička metafora kreacije čija se snaga uvek obnavlja, pokrećući se iz pravca od tla ka nebu i od neba ka tlu, dajući nam kratkotrajnu iluziju da smo uzleteli izvan ovozemaljske datosti. Ukoliko pažljivo pogledamo platna, posebno velikog formata, shvatićemo da se pred nama odigrava entropija - proces širenja u svim dimenzijama, te da je umetnik na pragu nalaženja sasvim lične perspektive, ili bolje rečeno sinteze zamišljenih perspektivnih žarišta. Specifičan metod građenja slike rezultira da se percepcija onoga  gore ili dole, visoko ili duboko, više ne razlučuje te smo, istovremeno, odvučeni i u njeno središte i na njenu periferiju. Kao da stojimo u tačci ukrštanja tla i neba, obasjani difuznom belom svetlošću .Tada  možemo da, istina ograničeno, spoznamo paradoksalnu harmoniju slikarstva apstrakcije Momira Kneževića i njegovog dubokog poštovanja prema srednjevekovnom fresko slikarstvu...

 

Mirjana Bajić - istoričar umetnosti i likovni kritičar ,oktrobar 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorena izlozba - VISOKO VISE KROZ BELINE - Momira Knezevica - Gal. SULUJ, Beograd

 

15.10 - 26.10.2018.godine

Dobitnik je 10 nagrada i pohvala za slikarstvo.

Izlagao je kopije fresaka na 12 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Izlagao jr slike na 58 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Učestvovao je na više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Radio je kao profesor na Frkultetu umetnosti u Prištini i

na Likovnoj akademiji u Trebinju.

Momir Knežević

 

Petrovići bb Nikšić

Crna Gora

 

 

E-mail momirknez@gmail.com