Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Tradicionalno moderno 2018 - ULUPUDS, nov. 2018.

Изложба „Традиционално - модерно“, у организацији Одбора сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а (Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије), одржаће се и ове године у Великој галерији СКЦ Београд.

Своје радове премијерно ће изложити 53 аутора, у оквиру два термина.

 

„Традиционално - модерно“ 1

 23.11.2018. у 19 часова / слике, иконе, мозаици и објекти / до 10.12.2018.

 

„Традиционално - модерно“ 2

 14.12.2018. у 19 часова / слике и радови на папиру (графика, илустрација…) / до 31.12.2018.

 

 

Награђени аутор у првом делу изложбе је Драган Бубњевић, за рад "Потрага за Светим гралом"

 

 

О изложби, из каталога

САЗВУЧЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ

 

Годишња колективна изложба Сликарско – графичке секције УЛУПУДС-а,у коју су укључена и дела уметника осталих секција Удружења, нуди пресек савременог визуелног стваралаштва кроз мноштво медијума, негујући пре свега индивидуални развој уметника кроз два наратива: дела која су формалистички и иконографски окренута прошлости и дела која кроз модерну визуру и форму тумаче ту прошлост.

Кроз модерну, често апстрактну форму и асоцијативност подстакнуту најновијим техничко-технолошким приступима који потпомажу делу да се удаљи од традиционално поимане уметности, уметник тежи да кроз нове приступе које модерно доба доноси са собом,преиспита бреме прошлости и етаблира свој однос према њој.

Међутим, сам термин „модерно“ има дугу историју иза себе.У В веку коришћен је да направи разлику између новог хришћанског света у односу на стари пагански. Термин „модерно“коришћен је и за ренесансу и просветитељство, тј. за све епохе које су са собом доносиле значајне, пре свега друштвене промене. На микронивоу, термин „модерно“ се могао читати у свакој епохи која је тежила исказивању самосвести сопственог доба, а чија је снага преиспитивана управо кроз однос према наслеђу и старинама. У циљу бољег разумевања духа времена у коме се живело,креативни ум тежио је да дефинише новонастале промене тумачећи управо ту варијаблу транзиције: од традиционалног ка модерном. Кроз дух времена различитих епоха пресликано стање се може пратити и крозоднос према традиционалном и модерном у уметности, а свака искра немира друштва или пак њеног златног доба пресликавала се и на визуелно стваралаштво.

Савремени уметнички токови настављају да преиспитују однос према наслеђеном, што нам развој других научних дисциплина и настанак нових и те како омогућава. На тај начин сваки уметник има ту слободу да кроз све више (не)традиционалних медијума преиспитује наслеђе модерног друштва, али увек у корелацији са оним из прошлости. Код неких, традиционално је видљиво у иконографији и композицији дела, док се код других предност даје концепту и култу новог и другачијег. Оно што ова изложба нуди управо је дух времена садашњости, кроз дела окренута ка прошлом или кроз дела која покушавају да прозру будућност.

Модерно,као својеврсни никад завршени пројекат, пре свега тежи да управља нашим односима - како ћемо се поставити према традиционалном, да ли традицију негирати, преиспитивати, опонашати или пак игнорисати. Са друге стране на традиционалном је да се избори за сопствени примат, сходно духу времена у коме обитава. Некад то зна да буде тешка борба. А управо у томе лежи још већа жеља да се на традицију изнова реферирамо.

 

Историчар уметности и кустос, Јулија Башић

 

Otvorena izlozba - Tradicionalno moderno 2018. - Gal. SKC, Beograd

 

23.11 - 10.12.2018.godine