Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Strahil Petrovski - Galerija 73, Banovo brdo, Bgd, dec.2018.

Godina rođenja

1974.god. u Kumanovu Makedonija

Fakultet

Likovnih umetnosti u Skoplju

Strahil Petrovski rođen je 1974. god u Kumanovu, R. Makedonija. Diplomirao je 1997. godine na Univerzitetu Sv "Ćirilo i Metodije" u Skoplju, na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Skoplju u klasi red. profesora Rodoljuba Anastasova. Godine 2000. završio je postdiplomske studije u klasi istog mentora. Od 2000 – 2002. godine radi kao saradnik - demonstrator na Fakultetu likovnih umetnosti, na predmetu slikarska tehnologija i slikarska tehnika kod prof. Vela Tašovskog, a od 2002 – 2010. godine honorarno je angažovan u NU Nacionalnom konzervatorskom centru u Skoplju kao saradnik - konzervator u laboratoriji za konzervaciju i restauraciju ikona. Učestvovao na relizaciji prvog naučno istraživačkog projekta "BRESTAL" pod mentorstvom red. profesora Momčila Petrovskog, na Fakultetu liokovnih umetnosti u Skoplju. Od 2010. godine je zaposlen i NU Nacionalnom konzervatorskom centru u Skoplju, a od 2011. godine je stekao zvanje višeg konzervatora. Od 2012. godine je doktorant na Institutu za makedonsku literaturu pri Univerzitetu Sv.“Ćirilo i Metodije” u Skoplju. Član je DLUM-a od 1997god., IKOMOS-a od 2001-2007. god. i IKOM-a od 2011.god. Od 2018. godine je stekao zvanje savetnika - konzervatora u Nacionalnom konzervatorskom centru - Skoplje.

Svečano je otvorena samostalna izložba slika i instalacija makedonskog umetnika Strahila Petrovskog, pod nazivom „SCHISM“(society, culture, history, identity, sequence, masks) u Galeriji 73, Banovo brdo, Beograd.

Projekat se sastoji iz više celina koje funkcionišu kao zasebna dela sa vlastitom intimnom „pričom“ ali i zajedno, u obliku ciklusa koji daje sublimisanu predstavu različitih čovekovih razmišljanja i stanja.

Promišljanja na teme identiteta i individualnosti predstavljene u projektu „SCHISM“ (society, culture, history, identity, sequence, masks), nisu novi momenti u stvaralaštvu Strahila Petrovskog. U stvari, čini se da su na izvestan način, ova pitanja kod njega uvek prisutna, u smislu uvek aktualne Diogenove potrage za čovekom. Autor predstavlja svoju potragu za ličnim identitetom u lavirintima dinamične i konfuzne tehnološke današnjice informacionog haosa opterećenog slojevima nataložene tradicije, još u svojoj izložbi „Kraj veka – Red/Haos, Haos/Red“ (Muzej Grada Skoplja, 2001), zatim u svom melanholičnom rukopisu „Identiteti“ ( Makedonska nacionalna galerija, objekat Čifte hamam, Skoplje 2016), dok su opet grafiti, kao fragmenti „urbanosti“, nosioci značenja u projektu „Jezik zida“ (Nacionalna ustanova – Umetnička galerija „Stari hamam“ Tetovo, 2017) kao i u poslednjem multimedijalnom projektu - fotografijama i instalaciji "Urbana Eha"(Pariz, Francuska, 2018).

Projekat direktno upućuje na potrebu za suočenjem sa surovom stvarnošću koja nas pritišće i vezuje svim nametnutim streotipima i šemama ponašanja, stvarajući pritom konfliktne emocije. Dela koja su izrađena kombinovanjem različitih tehnika, tamnim tonovima i geometrijskim formama (kao osnova Maljevićevog kvadrata), odražavaju svojevidni nostalgični odnos ka iskonskoj i iskrenoj prošlosti i sugerišu mračnu potragu za osnovom, rovareći kroz nataložene slojeve svega onoga što nas definiše kao individue i kidajući prepreke koje ograničavaju slobodno pravo na izbor.

Kao što i sam umetnik potencira, ovaj je projekat njegova subjektivna reakcija i refleksija na sve ono što nam se dešava u ovo problematično, turbulentno doba, doba svakojakih konflikta, političkih previranja i razlika, doba izmeštenih vrednosti, beskrupuloznosti, kontinuiranog straha i pritiska sa svih strana, neumitnog haosa...doba kriza koje utiču na vitalnost čitave planete. Konačno, krucijalni trenutak u njegovom stvaralaštvu, jeste težnja za istraživanjem osnovnih vrednosti našeg postojanja, (ontološkog u nama kao bićima), slobode, napretka itd, nasuprot cenzuri i samocenzuri koje se protive prvičnim principima i stavljaju pod rizik slobodu čovečanstva.

Strahil Petrovski, putem ovakvog humanističkog pristupa urbanoj antropologiji, ne pretenduje da vizuelnim predstavama ponudi tumačenja ili rešenja problema, ali veruje da će one generisati još više pitanja koja se tiču problema svesti i savesti.

Maja Čankulovska - Mihajlovska,

Istoričar umetnosti

 

 

Kompleksni sadržaj najnovijeg likovnog projekta Strahila Petrovskog pod radnim naslovom „SCHISM “predstavlja sublimat svih njegovih dosadašnjim istraživanjima na polju umetnosti. Izložbu karakteriše sasvim svestan i tendenciozni spoj socijalno angažovanih likovnih celina, baziranih na konceptualne mediumske ikonografije: video zapis, fotografije i inastalacije, ali i klasični način predstavljanja u obliku slika. U njoj se interpretiraju i projektuju složena i višeslojna kritička preispitivanja autora brojnih aspekata današnje hipokrizije, devijantnosti i devalviranosti savremenog društva na globalnom nivou.

 

Dragana Spaskovska,

Kustos-istoričar umetnosti

Otvorena izlozba - Strahila Petrovskog - Galerija 73, Banovo brdo, Beograd

 

11.12 - 18.12.2018.godine

Dobitnik je više značajnih nagrada za slikarstvo.

Veliki broj radova nalazi mu se u vlasništvu privatnih i javnih kolekcija, uključujući galerije i muzeje u zemlji i inostranstvu.

Realizovao brojne samostalne i grupne izložbe u zemlji i inostranstvu.

Galerija `73
Beograd, Požeška 83a
Tel: +381 11 355 71 42
E-mail: gallery73@gmail.com
Web: www.galerija73.com