Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Godisnja izl. slik. graf.sekc. ULUPUDS-a, Parobrod, dec.2018.god.

GODIŠNJA IZLOŽBA SLIKARSKO-GRAFIČKE SEKCIJE ULUPUDS-A

„K O D“

UK „STARI GRAD“ („Parobrod“) – KAPETAN MIŠINA 6A BEOGRAD

24.12.2018.

19h

 

Velika, tradicionalna izložba, slikarsko-grafičke sekcije jednog od najreprezentativnijih i najdugovečnijih profesionalnih umetničkih udruženja na ovim prostorima, Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), biće svečano otvorena u ponedeljak, 24. decembra, u Ustanovi kulture „Parobrod“, sa početkom u 19 časova.

Pravo učešća imali su i članovi drugih sekcija Udruženja, a preko šesdeset najnovijih radova različitih umetnika, uvršteno je u ovogodišnju selekciju izložbe na temu koja, svojom višeznačnošću, u potpunosti odgovara savremenom trenutku, postajući izazov za kritičko promišljanje i inspiracija autorima. Kȏd, bilo kao genetička poruka, skup slovnih znakova ili tajna šifra stvaraoca, otisak prsta, kȏd ponašanja, odevanja, sistem komunikacije, moralni kȏd, softverski kȏd ili bar-kȏd, svakako predstavlja problemsku osnovu većine radova na izložbi - slika, grafika, fotografija, skulpture, tipografija, ali i radova u enterijeru. Propratni tekst u katalogu izložbe napisala je istoričarka umetnosti Jelena Balević.

Slikarsko-grafička sekcija ULUPUDS-a sa oko 450 aktivnih članova, kao jedna od najstarijih sekcija Udruženja koje datira od 1953. godine, pod svojim okriljem okuplja akademske umetnike koji se bave ne samo primenjenim slikarstvom i grafikom, već i ilustracijom, karikaturom, stripom, konzervacijom i restauracijom.

Sekcija na godišnjem nivou, pored gore pomenute godišnje izložbe, organizuje još dve velike kolektivne izložbe. Jedna od njih, pod nazivom „Mali format“, osobena po svojim gostovanjima u galerijama širom Srbije, ove godine je, nakon osam gradova (Velika Plana, Stara Pazova, Paraćin, Jagodina, Čačak, Ivanjica, Aleksinac, Kruševac), svoj umetnički itinerer svečano privela kraju u beogradskoj galeriji „Singidunum“, u kojoj će publika imati prilike da je poseti do 22. decembra.

 

О „Коду“               

 

У самој суштини постојања човека као живог бића, али и оно што га повезује са осталим организмима на планети, јесте кȏд - кључни генетички материјал, генетичка порука, информација, шифра садржана у молекулу ДНК и градивни елемент једног посебног језика чијим се транскрибовањем, такорећи, генерише живот.

Уопштено говорећи о језику, односно, о његовом „семантичком коду“, било да се мисли на систем речи, гласова, знакова, гестикулације, симбола или слика, увек је то заправо феномен комуникације - процес својеврсног кодирања и декодирања, готово апсолутно примењив на уметност а приори. Наиме, уколико се комуникацијским процесом један облик информације претвара у други (не нужно истог вида), да би се, затим, различитим медијумима пренео до свог финалног одредишта - примаоца, евидентна је подударност поменутог процеса са стваралачким чином у уметности, током кога је сама радња кодирања изражена формулом уметник - уметничко дело - публика. С тим у вези, језик уметности, по својој природи, изразито погодује манипулацији различитим врстама кодова и начинима комуницирања порука са уметничком публиком, као његовом крајњом инстанцом.

Сваки уметник, према логици сопствене естетске праксе, производи нове уметничке креације поступцима артикулације особне инспирације/идеје, транскрибовањем исте путем ликовног језика и на крају, њеним превођењем (одабраним медијумом) у мање или више (публици) разумљив ликовни садржај.

Резултат тога би, барем у теорији, требало да буде онолико различитих ликовних поступака, решења и личних поетика, колико и аутора, што управо показује овогодишње издање изложбе чланова сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а.

На овој тематски претежно одређеној изложби, приказани су радови 67 различитих аутора међу којима се, осим слика могу наћи и фотографије, скулптуре, типографије итд. Овај разнолики свет уметничких пракси, у радовима који су успешно одговорили на тематске захтеве изложбе, сведочи не само о диверзитету уметничких профила аутора већ и о интермедијалности, креативности и завидном нивоу инвенције присутне у пристиглим радовима. Да „уметност мора да има везе са реалношћу, са политичком и економском ситуацијом јер је то чини актуелном“, потврђују и поједини ангажовани радови у којима се аутори, понегде чак и уз елементе драмског сукоба, баве различитим „кодовима“ кроз призму социјалних, политичких, историјских, полних, верских, етничких и других одређења, често покрећући питање реартикулације односа појединца (његовог психолошког стања, личног става, начина живота, размишљања, деловања, итд) према остатку света и установљених догми. Писана реч као насумична забелешка, скуп словних знакова или читаво једно писмо, криптограми, кодекси, кодови одевања, понашања, морални кодови, софтверски кодови, отисци прстију, и на крају, његово конзумеристичко височанство, бар-код, са својом апстрактном, вишезначном линијском формом, само су део проблемски истоврсног, формално и стилски хетерогеног опуса питања на које су уметници дубоким промишљањем, на овој изложби покушали да дају одговор.

Како је постојање сваког људског бића понаособ, у ововременом цивилизованом друштву под доминацијом капиталистичког система, дато и експлицитно евидентирано у виду својеврсног кȏда, да ли је, следствено томе, и људска душа на путу својеврсне транзиције у неку нову, „универзалнију“, кодирану формацију, или је због своје апстрактне и непрагматичне природе једноставно архивирана у некој од база непрегледних низова комбинација слова и бројева, заборављеним евиденцијама података и прашњавим досијеима, остаје неким будућим теоретичарима, филозофима и уметницима да одговоре...

 

Јелена Балевић, историчар уметности

Godisnja izlozba - Slikarsko graficka sekcija clanova ULUPUDS-a, Parobrod, Beograd

 

24.12 - 15.01.2019.god.